چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵, ۱۷:۲۸
جستجو
 
Email

 e-mail

معرفی مدیر


عکس مدیر

سید جلال کاظمی اسکویی


کارشناس ارشد  هوشبری

jalal-1343203@yahoo.com

شماره تماس :38358870

 


ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سیدجلال کاظمی اسکویی را بعنوان سرپرست اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمودندو در این حکم از زحمات جناب آقای دکتر فرشید  رئیسی تقدیر بعمل آمد

از سوابق سیدجلال کاظمی اسکویی می توان عضویت در هسته گزینش دانشگاه، عضویت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه،معاونت اداری مالی دانشکده بهداشت،مدیریت گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی،سرپرست دوره های شبانه دانشگاه و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه را نام برد.