اخبار

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان بامحوریت اربعین حسینی

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان بامحوریت اربعین حسینی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانروددرمورخه96/6/22جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذائی شهرستان به ریاست معاونت محترم فرمانداری وباحضورمدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان جوانرود،کارشناس مسؤلان بهداشت محیط وبهداشت روان مرکزبهداشت واعضای محترم کارگروه شهرستان درمحل فرمانداری برگزارگردید

دستوراول کارگروه:

1-مقررگردیدشهرداری درمحله هایی که سطل زباله وجودنداردنسبت به تهیه سطل زباله مناسب اقدام لازم بعمل آورد

2-مقررگردید تابصورت سرزده توسط اعضای کارگروه سلامت ازاستخرسرپوشیده جوانرودبازدید بعمل آید

3-مقررگردید نسبت به ارتقاءکمی وکیفی نمازخانه وسرویس های بهداشتی موجوددرپمپ بنزینها وجایگاههای CNGبرنامه ریزی لازم انجام شود

4-مقررگردیدتابازدیدمیدانی ازسرویس های بهداشتی ومدیریت پسمانددرترمینالهاانجام گردد

5-مقررگردیدتاکمیته ای باریاست شهرداری توسط ادارات ذیربط برگزارگرددودرخصوص جلوگیری و ساماندهی دستفروشهاوتوزیع وفروش موادغذایی ناسالم درمکان هایی که امکان تجمع زائرین وجودداردبرنامه ریزی لازم بعمل آید

دستورکاردوم کارگروه:

1-مقررگردیدکمیته راهبردی پیشگیری از خودکشی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی فرمانداری هرسه ماه یکبار(بصورت فصلی) با حضور فرماندار محترم به عنوان رئیس کمیته، سرپرست شبکه بهداشت و درمان به عنوان دبیر کمیته و روسای سازمان ها و ادارات شهرستان شامل سازمان بهزیستی، کمیته امداد، پزشکی قانونی، آموزش و پرورش، امور زندان ها، دانشگاه ها، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، دادگستری، تامین اجتماعی، صدا و سیمای شهرستان، تبلیغات اسلامی، ثبت احوال و سایر سازمان های ذی ربط برنامه به عنوان اعضای کمیته تشکیل گردد.

2-مقررگردیدنظارت و کنترل روند اجرای برنامه و رفع موانع احتمالی اجرای برنامه در شهرستان انجام گردد.

3-مقررگردید شرح وظایف هریک از اعضای گروه به منظور اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی در سازمان های مربوطه و ارائه گزارش روند اجرای برنامه در جلسات بعدی کمیته توسط روسای سازمان ها و ادارات تعیین گردد.

4-بررسی روش های خودکشی در شهرستان و ارائه راهبردهای مرتبط با آن در کاهش رفتارهای خودکشی

4-شناسایی و درمان به موقع بیماران افسرده از ضروریات برنامه پیشگیری از خودکشی  می باشد. لذا مقررگردید شناسایی سریع این بیماران و درمان آنان توسط پزشکان محترم مراکز خدمات جامع سلامت شبکه ها و همچنین ارجاع فوری به پزشکان در اولویت کار کمیته خودکشی وکارگروه سلامت و امنیت غذایی فرمانداری قرار گیرد.

         5-بررسی وضعیت فعلی بروز خودکشی در شهرستان و مقایسه آن با سالهای گذشته

سیاست گذاری و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری از بروز خودکشی براساس وضعیت موجود

6-تشکیل کمیته های فنی (زیرشاخه) در کمیته راهبردی پیشگیری از خودکشی فرمانداری برحسب ضرورت اجرای برنامه به شرح زیر توصیه میگردد:

ü      کمیته گزارش دهی و گزارش گیری موارد اقدام به خودکشی

ü      کمیته آموزش و اطلاع رسانی

ü      کمیته مشاوره، مراقبت و درمان

ü      کمیته نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه

کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه
کارگروه  

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰:۰۲

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید